• 9571c12d7dc94cdfab96fd5a2b469e4b.jpg
  • 8c21929c424c44e6a2ceedeb52b75f43.jpg
  • 9571c12d7dc94cdfab96fd5a2b469e4b.jpg
  • 8c21929c424c44e6a2ceedeb52b75f43.jpg

گروه های آموزشی

دوره مقدماتی ویندوز فرم سی شارپ

دوره مقدماتی ویندوز فرم سی شارپ

مهدی احمدی


0
رایگان
در حال برگزاری
جزئیات دوره
آموزش مقدماتی تا متوسط سی شارپ

آموزش مقدماتی تا متوسط سی شارپ

مهدی عباسی


0
رایگان
در حال برگزاری
جزئیات دوره
تحلیل مدارهای الکتریکی پایه 1

تحلیل مدارهای الکتریکی پایه 1

علیرضا نوروزی


2
180,000 تومان
810 دقیقه
جزئیات دوره
دوره آموزش مقدماتی پایتون

دوره آموزش مقدماتی پایتون

مهدی عباسی


0
رایگان
در حال برگزاری
جزئیات دوره
دوره جامع آموزش HTML

دوره جامع آموزش HTML

مهدی عباسی


5
رایگان
408 دقیقه
جزئیات دوره
دوره جامع آموزش HTML

دوره جامع آموزش HTML

مهدی عباسی


5
رایگان
408 دقیقه
جزئیات دوره
تحلیل مدارهای الکتریکی پایه 1

تحلیل مدارهای الکتریکی پایه 1

علیرضا نوروزی


2
180,000 تومان
810 دقیقه
جزئیات دوره