دوره آنلاین الگوریتم و حل مسئله

هزینه دوره 10,000 تومان می باشد

درآمد حاصل از این دوره صرف خیریه می شود

جهت ثبت نام در دوره باید حساب کاربری داشته باشید