بزرگترین تخفیف درسمن به مناسبت بلک فرایدی

30% تا 60% تخفیف

ثانیه

دقیقه

ساعت

روز

پکیج کامل

هزینه دوره 4,960,000 تومان می باشد

به ازای هر نفر ثبت نامی 10000 تومان از هزینه کلاس صرف امور خیریه می شود

جهت ثبت نام در دوره باید حساب کاربری داشته باشید