شما می توانید با عضویت در انجمن پرسش و پاسخ درسمن هرگونه سوالی دارید را مطرح کنید


معرفی رشته ها یا داده های ترتیبی و لیستها در زبان پایتون (Sequence , List)


معرفی رشته ها یا داده های ترتیبی و لیستها در زبان پایتون (Sequence , List)
برای دانلود این درس نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.

رشته‌ها / داده‌های ترتیبی(Sequence/String)

هر رشته از کنارهم قرار گرفتن تعدادی کاراکتر بوجود می‌آید که هر کدام از کاراکتر‌ها دارای یک کد اسکی و یک شماره خانه (اندیس) می‌باشد.

برخی عملگرهای مهم کار بر روی رشته‌ها

 

 • not in
 • in
 • :
 • *
 • +

 

برخی توابع مهم کار بر روی رشته‎ها

 

 • len()
 • ord()
 • cher()
 • count()
 • find()

 

همگامی که می‌خواهیم یک کاراکتر از یک رشته را چاپ کنیم باید نام رشته را نوشته و شماره خانه آن کاراکتر را درون علامت [] در مقابل نام رشته بنویسیم. نکته مهم این است که شماره خانه کاراکترها از صفر شروع می‌شود، یعنی در مثال پایین کاراکتر 's' چاپ می‌شود.

 

str1="darsman.com"

print(str1[3])

 

اگر قصرد انتخاب یک قسمت یا بازه از رشته را داشته باشیم، می‌توانیم درون علامت [] از علامت «:» استفاده کنیم سپس شماره خانه شروع را در سمت چپ و شماره خانه پایان را در سمت راست آن بنویسیم.

 

str1="darsman.com"

str1[2:5]

 

اگر شماره خانه شروع را ننویسیم، از ابتدا رشته تا شماره خانه پایان برای ما انتخاب می‌شود.

 

str1="darsman.com"

str1[:5]

 

اگر شماره خانه پایان را ننویسیم، از شماره خانه شروع تا پایان رشته برای ما انتخاب می‌شود.

 

str1="darsman.com"

str1[2:]

 

اگر هیچ یک از طرفین علامت «:» را ننویسیم، از ابتدا تا انتهای رشته برای ما انتخاب می‌شود.

 

str1="darsman.com"

str1[:]

 

تابع(count())

تابع count() می‌تواند برای ما تعداد کاراکتر مورد نظرمان را درون یک رشته بشمارد سپس تعداد آن را بازگرداند. در مثال زیر این تابع عدد 2 را بازمی‌گرداند زیرا در رشته str1 کاراکتر 'a'  دو بار تکرار شده است.

 

str1="darsman.com"

str1.count("a")

 

تابع(find())

تابع find() می‌تواند برای ما یک کاراکتر را درون یک رشته جستجو کند سپس شماره خانه اولین خانه ای که پیدا کند را بازمی‌گرداند. اگر این تابع خانه‌ای پیدا نکند مقدار 1- را بازمی‌گرداند. در مثال زیر این تابع مقدار 1 را بازمی‌گرداند زیرا اولین بار کاراکتر 'a'  را در خانه شماره 1 یافته است.

 

str1="darsman.com"

str1.find("a")

 

حال اگر بعد از مشخص کردن کاراکتر در تابع find() علامت «,» قرار دهیم و یک شماره خانه را بنویسیم، شروع جستجو این تابع از آن شماره خانه خواهد بود. در مثال ریز این تالع مقدار 5 را باز می‌گرداند زیرا اگر شروع جستجو از خانه شماره 2 یعنی کاراکتر 'r' باشد، کاراکتر 'a' را درون خانه پنجم پیدا می‌کند.

 

str1="darsman.com"

str1.find("a",2)

 

لیست‌ها(Lists)

نوع داده لیست ویژگی‌های بسیار خوبی دارد که می‌تواند ما را در روند برنامه یاری کند. اولین ویژگی خوب لیست‌ها توانایی ذخیره چند داده از نوع مختلف در کنار یک‌دیگر است، یعنی ما به کمک لیست‌ها می‌توانیم چندین داده از انواع مختلف(int, string, bool, …) را در کنار یک‌دیگر ذخیره کنیم.

دومین ویژگی لیست‌ها توانایی اضافه و کم کردن از لیست‌ها است و ما می‌توانیم در روند برنامه مقداری به لیست اضافه و یا از آن کم کنیم.

سومین ویژگی لیست‌ها ایندکس پذیری آنها است و هنگامی که ما یک خانه را به لیست اضافه می‌کنیم، آن خانه یک شماره خانه یا اندیس به خود اختصاص می‌دهد و به کمک این ویژگی می‌توان به راحتی به خانه‌های لیست دست رسی داشت. توجه داشته باشید که این شماره ها از صفر شروع می‌شوند.

لیست ها در واقع آرایه‌های پویایی هستند که می‌توان به هر نقطه از این آرایه مقداری را اضافه کرد و از هر نقطه آن مقداری را حذف کرد و همچنین جستجو با سرعت بالا درون آن امکان پذیر است. نکته قابل توجه این است که ما درون لیست‌ها توانایی ذخیره مقدار تکراری را نیز داریم.

تعریف لیست

برای تعریف لیست ابتدا نام لیست را نوشته و در آن طرف مساوی علامت [] قرار می‌دهیم سپس مقادیر مورد نظر را درون آن می‌نویسیم.

 

list1=[23,400,"Ali",45.678,True,"Darsman.com",2000,400]

 

توابع مختلفی برای کار با لیست ها وجود دارد که آنها را به شما معرفی می‌کنیم.

تابع(len())

تابع len() می‌تواند تعداد عناصر یا خانه‌های لیست را بشمارد.

 

تابع(insert())

برای اضافه کردن به لیست از تابع insert() استفاده می‌شود. این تابع از ما دو ورودی دریافت می‌کند که اولین ورودی شماره محل ذخیره یا شماره خانه و دومین ورودی خود مقدار می‌باشد.

 

list1.insert(2,5000)

 

تابع(append())

برای اضافه کردن یک مقدار به آخر لیست از تابع append() استفاده می‌کنیم.

 

list1.append("Mehdi")

 

تابع(remove())

برای حذف مقدار از لیست بر اساس محتوای آن مقدار، از تابع remove() استفاده می کنیم.

 

list1.remove(45.678)

 

برای حذف یک مقدار از لیست بر اساس شماره خانه آن، باید ابتدا به آن خانه دست رسی پیدا کرده و سپس از تابع remove() استفاده کرد.

 

list1.remove(list1[5])

 

تابع(sort())

برای مرتب سازی لیست به صورت سعودی از تابع sort() استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که تنها زمانی می‌توان از این تابع استفاده کرد که نوع داده عناصر لیست یکسان باشد. نکته مهم درباره تابع این است که حاصل مرتب سازی لیست را درون خود لیست ذخیره می‌کند.

 

list2=[43,55,34,547547,55,56,423,3,654,678,56]

list2.sort()

 

اگر مقدار تکراری درون لیست وجود داشته باشد، پس از مرتب سازی آن اعداد پشت سرهم قرار می‌گیرند.

تابع(reverse())

برای معکوس کردن لیست و قرار دادن عناصر آن از آخر به اول، از تابع reverse() استفاده می‌کنیم.

 

list2.reverse()

 

تابع(pop())

تابع pop() خانه آخر لیست را برای ما بازمی‌گرداند و آن را از لیست حذف می‌کند.

 

x=list2.pop()

 

ایندکس گذاری در لیست‌ها به صورت راست به چپ نیز وجود دارد اما خانه‌ها از 1- شماره گزاری می‌شوند. توجه داشته باشید که ما نمی‌توانیم بازه منفی انتخاب کنیم. در مثال زیر عدد 654 چاپ می‌شود.

 

list2=[43,55,34,547547,55,56,423,3,654,678,56]

print(list2[-3])

 

هر یک از عناصر لیست می‌تواند یک لیست باشد. در مثال زیر عنصر شماره 1 خود  یک لیست است.

 

list1=[45,[10,20,30],"darsman.com",[],3.14]

 

برای دست یابی به یکی از این سه عنصر درون عنصر شماره 1 به شکل زیر عمل می‌کنیم. در مثال زیر مقدار 30 انتخاب می‌شود.

 

list1=[45,[10,20,30],"darsman.com",3.14]

list1[1][2]

 

تابع(clear())

برای خالی کردن همه محتوای لیست از باتع clear() استفاده می‌منیم.

 

list3=["mehdi","darsman.com","alireza"]

list3.clear()


نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد .
برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.
19 جلسه برای دوره آموزش مقدماتی پایتون

درس 1
مقدمه ای بر زبان برنامه نویسی پایتون
14 دقیقه / رایگان


درس 2
دانلود، نصب و راه اندازی پایتون و IDE های قابل استفاده
25 دقیقه / رایگان


درس 3
کلمات کلیدی، انواع داده ها و شناسه ها در زبان برنامه نویسی پایتون
22 دقیقه / رایگان


درس 4
معرفی انواع عملگرها در زبان برنامه نویسی پایتون
33 دقیقه / رایگان


درس 5
آشنایی با برخی از توابع پر کاربرد زبان پایتون
20 دقیقه / رایگان


درس 6
آشنایی با دستورات شرطی if و if-else در زبان پایتون
24 دقیقه / رایگان


درس 7
یادگیری دستور for و range و for-else در پایتون
29 دقیقه / رایگان


درس 8
یادگیری دستور while و معرفی دستورات break و continue در پایتون
19 دقیقه / رایگان


درس 9
معرفی برخی از توابع تعریف شده زبان پایتون(Built-in Functions)
29 دقیقه / رایگان


درس 10
روشهای تعریف و فراخوانی توابع و کار با عبارتهای Lambda
25 دقیقه / رایگان


درس 11
معرفی رشته ها یا داده های ترتیبی و لیستها در زبان پایتون (Sequence , List)
47 دقیقه / رایگان


درس 12
آشنایی با برخی از عملگرهای کار با لیستها و معرفی تاپل‌ها در زبان پایتون
21 دقیقه / رایگان


درس 13
معرفی مجموعه ها و دیکشنری‌ ها در زبان برنامه نویسی پایتون
29 دقیقه / رایگان


درس 14
شئ گرایی در زبان برنامه نویسی پایتون-بخش1
34 دقیقه / رایگان


درس 15
شئ گرایی در زبان برنامه نویسی پایتون-بخش2
34 دقیقه / رایگان


درس 16
وراثت در زبان برنامه نویسی پایتون
35 دقیقه / رایگان


درس 17
چندریختی در زبان برنامه نویسی پایتون
25 دقیقه / رایگان


درس 18
ماژول ها در زبان برنامه نویسی پایتون
29 دقیقه / رایگان


درس 19
آشنایی و کار با فایل ها در زبان برنامه نویسی پایتون
31 دقیقه / رایگان


دوره آموزش مقدماتی پایتون


تعداد جلسات 20 جلسه
مدت زمان 0 دقیقه
سطح مهارت مقدماتی تا پیشرفته
زبان فارسی
گواهی نامه ندارد
قیمت دوره : 0 تومان
رایگان
مهدی عباسی
مهدی عباسی

درباره مدرس :

مدیر‌ عامل‌ شرکت آریا‌ نرم‌‌ افزار دارنده مدرک کارشناسی‌ ارشد مهندسی کامپیوتر 12‌ سال سابقه تدریس دروس کامپیوتر را در دانشگاههای دولتی، آزاد، پیام‌نور ملایر، شهیدشمسی‌پور تهران و تدریس برنامه‌نویسی در انیستیتو ایزایران، مجتمع فنی و موسسه راه‌آینده تهران دارا میباشد و تا به حال راهنمایی انجمنهای علمی دانشگاه و صدها پروژه دانشجویی را برعهده داشته است. تخصص اصلی: با داشتن گواهی‌نامه‌های معتبر تدریس از انیستیتو‌ ایزایران، راه آینده‌تهران و سازمان‌فنی‌حرفه‌ای، تدریس و آموزش‌ دروس کامپیوتر، ‌برنامه‌نویسی کامپیوتر و کلاسهای کنکور کارشناسی و کارشناسی‌ارشد میباشد.همچنین تجربه داوری و نظارت مسابقات برنامه‌نویسی کشوری‌ACM را در سالهای متعدد داشته و تیم مورد رهبری ایشان در 3سال متوالی مقام اول مسابقات کشوری را از آن خود کرده است.ایشان مقالاتی در زمینه شبکه‌های کامپیوتری، تکنیک‌های وزارت دفاع و ... به ثبت رسانده و مشاور و کارشناس در طراحی و برنامه نویسی بیش از 50‌برنامه کاربردی تحت وب و ویندوز و موبایل میباشد. افتخارات دیگر:کسب مقام دوم ایده‌های برتر در مسابقات استارت‌آپ و بکند کشوری را نام برد.

آموزش مفاهیم Delegate ها در سی شارپ

آموزش مفاهیم Delegate ها در سی شارپ

احمد غیاثوند


0
رایگان
128 دقیقه
جزئیات دوره
آموزش Modular Application در اندروید

آموزش Modular Application در اندروید

احمد غیاثوند


0
رایگان
12 دقیقه
جزئیات دوره
آموزش پیغام Toast سفارشی در اندروید

آموزش پیغام Toast سفارشی در اندروید

احمد غیاثوند


0
رایگان
22 دقیقه
جزئیات دوره
تحلیل مدارهای الکتریکی پایه 2

تحلیل مدارهای الکتریکی پایه 2

علیرضا نوروزی


0
120,000 تومان
630 دقیقه
جزئیات دوره
دوره حل تمرین سی پلاس پلاس

دوره حل تمرین سی پلاس پلاس

مهدی احمدی


0
25,000 تومان
1550 دقیقه
جزئیات دوره
دوره آموزش مقدماتی Adobe Photoshop CC 2019

دوره آموزش مقدماتی Adobe Photoshop CC 2019

مهدی نقیبی


1
40,000 تومان
به زودی
جزئیات دوره
آموزش EventBus در اندروید

آموزش EventBus در اندروید

محمدامین چهاردولی


0
رایگان
34 دقیقه
جزئیات دوره
دوره آموزش ویندوز فرم سی شارپ-مقدماتی

دوره آموزش ویندوز فرم سی شارپ-مقدماتی

مهدی احمدی


0
رایگان
به زودی
جزئیات دوره