CSharp
CSharp
آموزش سی شارپ مقدماتی تا متوسط

آموزش سی شارپ مقدماتی تا متوسط

مدرس : مهدی عباسی
جزئیات دوره
آموزش ویندوز فرم سی شارپ، مقدماتی

آموزش ویندوز فرم سی شارپ، مقدماتی

مدرس : مهدی احمدی پری
جزئیات دوره
آموزش سی شارپ پیشرفته، ویژه ورود به بازار کار

آموزش سی شارپ پیشرفته

مدرس : مهدی عباسی
جزئیات دوره
دوره حل تمرین سی شارپ

دوره حل تمرین سی شارپ

مدرس : مهدی عباسی
جزئیات دوره