مهارت های نرم
مهارت های نرم
آموزش لینکدین

آموزش لینکدین حرفه ای، صفر تا صد به صورت عملی

مدرس : مهدی عباسی
جزئیات دوره
آموزش رزومه نویسی

جامع ترین آموزش رزومه نویسی کاری و تحصیلی

مدرس : مهدی عباسی
جزئیات دوره
آموزش لینکدین

آموزش لینکدین حرفه ای، صفر تا صد به صورت عملی

مدرس : مهدی عباسی
جزئیات دوره
آموزش رزومه نویسی

جامع ترین آموزش رزومه نویسی کاری و تحصیلی

مدرس : مهدی عباسی
جزئیات دوره