برنامه نویسی پایه
آموزش سی شارپ مقدماتی تا متوسط

آموزش سی شارپ مقدماتی تا متوسط

مدرس : مهدی عباسی
270,000 تومان
آموزش ویندوز فرم سی شارپ، مقدماتی

آموزش ویندوز فرم سی شارپ، مقدماتی

مدرس : مهدی احمدی پری
رایگان
آموزش سی شارپ پیشرفته، ویژه ورود به بازار کار

آموزش سی شارپ پیشرفته

مدرس : مهدی عباسی
670,000 تومان
دوره حل تمرین سی شارپ

دوره حل تمرین سی شارپ

مدرس : مهدی عباسی
رایگان
آموزش جاوا مقدماتی تا متوسط

آموزش جاوا مقدماتی تا متوسط

مدرس : مهدی عباسی
500,000 تومان
آموزش جاوا پیشرفته

آموزش جاوا پیشرفته، تحقق رویای متخصص شدن

مدرس : مهدی عباسی
1,580,000 تومان
دوره حل تمرین جاوا

دوره حل تمرین جاوا

مدرس : مهدی عباسی
رایگان
نقشه راه یادگیری جاوا

نقشه راه یادگیری جاوا

مدرس : مهدی عباسی
رایگان
آموزش پایتون مقدماتی تا متوسط

آموزش پایتون از مقدماتی تا متوسط

مدرس : مهدی عباسی
650,000 تومان
دوره حل تمرین پایتون

دوره حل تمرین پایتون

مدرس : مهدی عباسی
250,000 تومان
نقشه راه یادگیری هوش مصنوعی، با آگاهی کامل شروع کنید

نقشه راه یادگیری هوش مصنوعی، با آگاهی کامل شروع کنید

مدرس : مهدی عباسی
رایگان
آموزش هوش مصنوعی

آموزش هوش مصنوعی، دانش پیشرو در آینده

مدرس : مهدی عباسی
رایگان
نقشه راه یادگیری پایتون

نقشه راه یادگیری پایتون

مدرس : مهدی عباسی
رایگان
آموزش برنامه نویسی کودکان

آموزش برنامه نویسی کودکان، شروعی قدرتمند، آینده ای درخشان

مدرس : زهره پور فرح آباد
رایگان
آموزش Celery

آموزش جامع Celery سِلِری، ابزاری قدرتمند برای پایتون کارها

مدرس : فرهاد ونایی
280,000 20% تخفیف 350,000
دوره حل تمرین سی پلاس پلاس

دوره حل تمرین سی پلاس پلاس

مدرس : مهدی احمدی پری
280,000 تومان
آموزش سی پلاس پلاس

آموزش سی پلاس پلاس (++c)

مدرس : مهدی عباسی
290,000 تومان
آموزش سی پلاس پلاس پیشرفته

آموزش سی پلاس پلاس پیشرفته

مدرس : مهدی عباسی
350,000 تومان