تخفیف شگفت انگیز عید تا عید درسمن

20% تا 40% تخفیف

ثانیه

دقیقه

ساعت

روز

آموزش الگوریتم و حل مسئله در برنامه نویسی 2مشخصات دوره


مدرس دوره : مهدی عباسی
تعداد جلسات 12 جلسه
مدت زمان 293 دقیقه
حجم دوره 1/02 گیگابایت
سطح مهارت مقدماتی تا متوسط
وضعیت دوره پایان یافته
تعداد دانشجویان 551
: میانگین امتیاز

رایگان
برای دسترسی به این دوره وارد یا عضو شوید.
آموزش الگوریتم و فلوچارت در برنامه نویسی

آموزش الگوریتم و حل مسئله  در برنامه نویسی