شی گرایی
شی گرایی
آموزش شی گرایی

آموزش شی گرایی، تحلیل و طراحی 5 پروژه کاربردی

مدرس : مهدی عباسی
774,000 40% تخفیف 1,290,000