فرنوش زهره وند
فرنوش زهره وند

فرنوش زهره وند

کارشناس کامپیوتر گرایش نرم افزار

: میانگین امتیاز
تاریخچه HTML

تاریخچه HTML از بدو تولد تا رسیدن به پادشاهی

آیا لازم است زبان c یا ++c  را یاد بگیریم؟

آیا لازم است زبان c یا ++c را یاد بگیریم؟

معرفی متا تگ های مهم در سئو

معرفی متا تگ های مهم در سئو

مفهوم Abstraction  (کلاس های انتزاعی) در جاوا چیست

کلاس Abstract در جاوا و آشنایی با مفهوم Abstraction

آموزش Array list در جاوا

آموزش Array list در جاوا