مقاله های sql server
SQL Server
آموزش sql server

آموزش sql server 2019، از مقدماتی تا متخصص پایگاه داده

مدرس : مهدی عباسی
جزئیات دوره
آموزش پایگاه داده

آموزش پایگاه داده، مبانی و اصول دیتابیس های رابطه ای

مدرس : مهدی عباسی
جزئیات دوره