دستورات شرطی(بخش اول)


دستورات شرطی-بخش اول
براي خريد اين درس نياز است وارد سايت شويد. در صورت نداشتن حساب کاربري عضو شويد.

در این جلسه تمرینات زیر را حل میکنیم
    برنامه ای بنویسید که عدد صحیحی را از ورودی گرفته اگر این عدد زوج بود پیغام yes  را در خروجی نمایش دهد.
    برنامه ای بنویسید که عدد صحیحی را از ورودی گرفته قدر مطلق آنرا نمایش دهد.
    برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح x و y  را از ورودی گرفته عبارت زیر را محاسبه کند و نمایش دهد.( مقدار y غیر صفر است)

|2+x|/|y|  +3xy

    برنامه ای بنویسید که یک عدد چهار رقمی را خوانده مجموع مربعات ارقام زوج آنرا نمایش دهد.
    برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح چهار رقمی را از ورودی گرفته اگر متقارن بود پیغام yes را در خروجی نمایش دهد.
    برنامه ای بنویسید که یک عدد سه رقمی را از کاربر پرسیده تعداد ارقام زوج ، تعداد ارقام فرد و تعداد صفرهای آنرا نمایش دهد.
    برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را از ورودی گرفته ،اگر این عدد بر 3و 8 بخش پذیر بود پیغام yes را نمایش دهد

 


نظر بدهید نظر شما در تصمیم دیگران اثرگذار است. لطفا برای ما و همراهان درسمن نظر خود را بنویسید.
برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.


مشخصات دوره


مدرس دوره : مهدی احمدی
تعداد جلسات : جلسه
مدت زمان : 818 دقیقه
حجم دوره : 1/45 گیگابایت
سطح مهارت : مقدماتی تا متوسط
وضعیت دوره : پایان یافته
تعداد دانشجویان : 701
: میانگین امتیاز
برای دسترسی به این دوره وارد یا عضو شوید.
مهدی احمدی

از سال 1380 برنامه نویسی را شروع کرده و از سال 90 در این زمینه تدریس میکنم .با زبانهای سی پلاس پلاس ، سی ،پاسکال ،VB ، سی شارپ ،اسمبلی، جاوا و .... کار کرده و آنها را تدریس کرده ام.هم اکنون نیز مشغول تدریس در دانشگاه هستم و مدتی است با سایت درسمن همکاری میکنم