صفحه اصلی / دوره‌های آموزشی / آموزش تحلیل مدارهای الکتریکی پایه 1 / تحلیل مدار های مقاومتی قسمت دوم

تحلیل مدار های مقاومتی قسمت دوم

تحلیل مدار های مقاومتی قسمت دوم
براي خريد اين درس نياز است وارد سايت شويد. در صورت نداشتن حساب کاربري عضو شويد.
81,000 تومان

جلسات دوره

علیرضا نوروزی
مدرس:

علیرضا نوروزی

یادگیری مباحث (تحلیل خانه ای مدار، تحلیل مش در مدار، ابر خانه در مدار، ابر گره)

در این جلسه دو نگاه متفاوت به مدارهای الکتریکی را معرفی می کنیم.
تحلیل گره، بر قانون KCL استوار است و این امکان را به ما میدهد که معادلات مدارهای متنوعی را بنا نهیم.
روش جایگزین تحلیل خانه ای نام دارد و بر قانون ولتاژ کیرشهف KVL مبتنی است.
ولی در بسیاری از موارد هر دو رویکرد معتبر هستند، اما معمولا میبینیم که با توجه به نوع آرایش مدار یکی از آن ها بر دیگری ارجح است.در اینجا می آموزیم که ابر گره و ابر خانه در چه شرایطی صادق است و چگونه باید آن ها را تحلیل کرد.در مورد این قضیه توضیح میدهیم که چگونه بتوانیم یک مدار صفحه ای را از غیر صفحه ای تشخیص دهیم.

نظرات دانشجویان

نظر شما در تصمیم دیگران اثرگذار است.

لطفا برای همراهان درسمن و بهتر شدن دوره نظر خود را بنویسید.

برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.
ثبت نام

70