شما می توانید با عضویت در انجمن پرسش و پاسخ درسمن هرگونه سوالی دارید را مطرح کنید


مدارهای مرتبه دوم


مدارهای مرتبه دوم
برای خرید این درس نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.

بحث جلسه قبل راجع به مدارهایی می شد که منحصرا یک خازن یا یک القاگر داشتند ولی نه هردو، وجود هر دوی این المان ها در مدار باعث به وجود آمدن حداقل یک مدار مرتبه دوم می شود.
یعنی مداری که با یک معادله دیفرانسیل خطی دارای مشتق دوم یا دو معادله دیفرانسیل خطی همزمان دارای مشتق اول بیان میشود.خواهیم دید که این مدارها را غالبا مدارهای  RLC می نامند.
این مدارات می توانند سیستم تعلیق خودرو،رفتار کنترل کننده دمای رشد بلورهای نیمه هادی، و حتی پاسخ سیستم کنترل هواپیما باشند.
 


برچسب ها :

مدارهای مرتبه دوم علیرضا نوروزی حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم پاسخ ضربه در مدار های مرتبه دوم

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد .
برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.