ثانیه

دقیقه

ساعت

روز

تحلیل مدار های مقاومتی قسمت اول


تحلیل مدار های مقاومتی قسمت اول
براي خريد اين درس نياز است وارد سايت شويد. در صورت نداشتن حساب کاربري عضو شويد.

یادگیری مباحث ( زیر ساخت های مدار های الکتریکی، قوانین کیرشهف ( kvl , kcl )،تقسیم ولتاز و تقسیم جریان )

اکنون که منابع ولتاژ و جریان و مقاومت را شناختیم.آماده ایم که رفتار مدارهای الکتریکی پایه را در نظر بگیریم.دو قانون ساده،قانون ولتاژ و قانون جریان، کیرشهف  (kcl و kvl) مبنای روش های تحلیل مدار را تشکیل می دهند.همچنین خواهیم دید که می توان با ترکیب عناصر سری و موازی مدارها را ساده کرد.این کار را هم در مورد منابع ولتاژ و جریان می توان کرد و هم در مورد مقاومت و رسانایی صادق خواهد بود.تقسیم ولتاژ و تقسیم جریان را به شکل اصولی بیان خواهیم کرد به نوعی که بتوان آن را برای المان های مختلف مدار استفاده کرد.در مورد شبکه با عناصر فشرده و گشترده بحث خواهیم کرد. و خواهیم دید که تمامی قوانین ما برای شبکه با عناصر فشرده رایج و صادق است.


نظر بدهید نظر شما در تصمیم دیگران اثرگذار است. لطفا برای ما و همراهان درسمن نظر خود را بنویسید.
برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.