مدارهای مرتبه اول


مدارهای مرتبه اول
براي خريد اين درس نياز است وارد سايت شويد. در صورت نداشتن حساب کاربري عضو شويد.

در جلسه قبل راجع به پاسخ چند مدار دارای القاگر و خازن را بررسی کردیم ولی هیچکدام را حل نکردیم.اکنون آماده ایم که پیشتر برویم و حل مدارهای ساده را به دست آوریم.
در حال حاضر فقط مدارهای خاصی را در نظر می گیرم که تنها مقاومت و القاگر و یا مقاومت و خازن داشته باشند.
مدارهایی را در نظر میگیرم که گرچه ظاهر ساده ای دارند ولی از نظر عملی مهم هستند.
این مدارها در تقویت کننده های الکترونیک به عنوان شبکه تزویج و در سیستم های کنترل به عنوان جبران کننده، در کانال های مخابراتی به عنوان متعادل کننده و در جاهای دیگر به عنوان های دیگر به کار میروند.
مباحث گفته شده از مدار های مرتبه اول به شرح زیر است:
  • حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول
  • مثال های کاربردی  و متعددی  از معادلات دیفرانسیل
  • فرمول طلایی مدارهای مرتبه اول
 

نظر بدهید نظر شما در تصمیم دیگران اثرگذار است. لطفا برای ما و همراهان درسمن نظر خود را بنویسید.
برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.