آموزش دیکشنری‌ در پایتون به همراه یک ویدئو رایگان - درسمن
صفحه اصلی / دوره‌های آموزشی / آموزش پایتون از مقدماتی تا متوسط / آموزش دیکشنری در پایتون به صورت جامع

آموزش دیکشنری در پایتون به صورت جامع

آموزش دیکشنری در پایتون
81,000 تومان
براي خريد اين درس نياز است وارد سايت شويد. در صورت نداشتن حساب کاربري عضو شويد.

کاربرد دیکشنری ها در پایتون

دیکشنری ها در پایتون از مجموعه عناصری که نا مرتب هستند به وجود می آیند. تمامی عناصر موجود در دیکشنری دارای یک مقدار هستند. هدف از ایجاد دیکشنری ها در پایتون بازیابی مقادیر است و این امر منوط به مشخص بودن مقادیر عناصر می باشد.
برای ساخت دیکشنری ها در پایتون از { } استفاده می کنیم. هر عنصر موجود در دیگشنری ها در پایتون به صورت زوج یا جفت بیان می شوند که یکی از آن ها کلید و دیگری مقدار همان کلید می باشد. نمایش عناصر دیکشنری به صورت زیر می باشد:

(key: value)

یکی از ویژگی های دیکشنری ها در پایتون این است که عناصر می توانند هر نوع مقدار دلخواهی را داشته باشند، اما کلید ها باید منحصر به فرد باشند و این یعنی امکان وجود دو کلید یکسان در دیکشنری وجود ندارد. با خواندن مثال های زیر این مبحث را بهتر متوجه خواهید شد.

1.    تعریف دیکشنری ها در پایتون به این صورت است:

# empty dictionary
my_dict = {}

2.    تعریف دیکشنری با کلید های عدد صحیح:

# dictionary with integer keys
my_dict = {1: 'apple', 2: 'ball'}

3.    تعریف دیکشنری با کلید های ترکیبی:

# dictionary with mixed keys
my_dict = {'name': 'John', 1: [2, 4, 3]}

4.    استفاده از دیکشنری ها در پایتون:

# using dict()
my_dict = dict({1:'apple', 2:'ball'})

5.    دیکشنری با عناصر جفت مقداری:

# from sequence having each item as a pair
my_dict = dict([(1,'apple'), (2,'ball')])

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است، ایجاد دیکشنری درون یک دیکشنری دیگر با استفاده از تابع ()dict می باشد. 

اعمال تغییرات در دیکشنری

دیکشنری ها در پایتون، دارای قابلیت تغییر عناصر هستند. این تغییرات می تواند شامل افزودن عنصری جدید یا تغییر مقدار عناصر باشد. برا اعمال تغییرات در مقادیر، از عملگر انتساب استفاده می کنیم.
در حین اعمال تغییرات، اگر کلید مورد نظر از قبل وجود داشته باشد، مقدار موجود به روز می شود. درغیر  صورت، یک جفت عنصر جدید با سینتکس (کلید: مقدار)، به فرهنگ لغت اضافه می شود. به مثال زیر توجه کنید:

# Changing and adding Dictionary Elements
my_dict = {'name': 'Mehdi', 'age': 30}
# update value
my_dict['age'] = 35
#Output: {'age': 35, 'name': 'Mehdi'}
print(my_dict)
# add item
my_dict['address'] = 'Tehran'
# Output: {'address': 'Tehran', 'age': 35, 'name': 'Mehdi'}
print(my_dict)

خروجی این قطعه کد به صورت زیر می باشد:

{'name': 'Mehdi', 'age': 35}
{'name': 'Mehdi', 'age': 35, 'address': 'Tehran'}

روش های حذف عناصر از دیکشنری ها در پایتون

•    حذف عناصر با استفاده از ()pop

اگر می خواهید یک مورد خاص را از دیکشنری حذف کنید، باید از تابع ()pop استفاده کنید. در این روش حذف عنصر با استفاده از کلیدصورت می گیرد و مقدارش برگردانده می شود.  

•    حذف عناصر با استفاده از ()pop item

با استفاده از این روش می توانید یک جفت عنصر دلخواه را از دیکشنری حذف کنید. 

•    حذف یکباره دیکشنری با استفاده از ()clear

برای حذف یکباره دیکشنری ها در پایتون باید از این دستور استفاده کنید.
مثالی که در ادامه آورده ایم تمامی این روش ها را به صورت عملی به شما نشان می دهد:

# Removing elements from a dictionary
# create a dictionary
squares = {1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25}
# remove a particular item, returns its value
# Output: 16
print(squares.pop(4))
# Output: {1: 1, 2: 4, 3: 9, 5: 25}
print(squares)
# remove an arbitrary item, return (key,value)
# Output: (5, 25)
print(squares.popitem())
# Output: {1: 1, 2: 4, 3: 9}
print(squares)
# remove all items
squares.clear()
# Output: {}
print(squares)
# delete the dictionary itself
del squares
# Throws Error
print(squares)

خروجی این قطعه کد به شرح زیر می باشد:

16
{1: 1, 2: 4, 3: 9, 5: 25}
(5, 25)
{1: 1, 2: 4, 3: 9}
{}
Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 30, in <module>
    print(squares)
NameError: name 'squares' is not defined

آزمون عضویت دیکشنری ها در پایتون

برای آن که بفهمیم آیا عنصر خاصی در دیکشنری موجود است یا نه، می توان از کلمه کلیدی in استفاده کنیم. اما نکته حائز اهمیت در این بخش این است که آزمون عضویت دیکشنری ها در پایتون، فقط برای کلید ها مجاز است و ربطی به مقادیر آن ها ندارد. علت این امر را نیز قبلا اشاره کردیم که کلید تمامی عناصر باید منحصر به فرد باشد.
به قطعه کد زیر دقت کنید:

# Membership Test for Dictionary Keys
squares = {1: 1, 3: 9, 5: 25, 7: 49, 9: 81}
# Output: True
print(1 in squares)
# Output: True
print(2 not in squares)
# membership tests for key only not value
# Output: False
print(49 in squares)

خروجی این کد نیز به صورت زیر می باشد:

True
True
False

در این درس از آموزش پایتون به مبحث دیکشنری ها در پایتون پرداختیم. نحوه ایجاد، روش های حذف و چگونگی اعمال تغییرات عناصر در دیکشنری ها در پایتون را نیز آموختید. برای تسلط به این مبحث توصیه می کنیم ویدیو آموزش در این صفحه را مشاهده کنید.نظرات و پیشنهاداتتان را با ما به اشتراک بگذارید.در درس بعد به مبحث توابع در پایتون می پردازیم.

جلسات دوره


                    
مهدی عباسی
مدرس :

مهدی عباسی

مهدی عباسی هستم، مسلط به حداقل ۲۰ زبان مطرح برنامه نویسی به صورت پیشرفته، مدیر عامل شرکت آریا نرم افزار و بنیانگذار آکادمی درسمن، مسلط به تدریس دروس تخصصی کاردانی و کارشناسی کامپیوتر، پایگاه داده ها، برنامه نویسی پیشرفته، مبانی برنامه نویسی، مباحث ویژه طراحی وب و .... مطالعه بیشتر رزومه

نظر شما در تصمیم دیگران اثرگذار است.

لطفا برای همراهان درسمن و بهتر شدن دوره نظر خود را بنویسید.

برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.

نظرات دانشجویان

آموزش پایتون مقدماتی تا متوسط

882