شما می توانید با عضویت در انجمن پرسش و پاسخ درسمن هرگونه سوالی دارید را مطرح کنید


آرایه های یک بعدی در زبان جاوا


آرایه های یک بعدی در زبان جاوا
برای دانلود و دیدن آنلاین این درس نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.

آرایه ها 
آرایه ها میتوانند به صورت یک بعدی و یا چند بعدی باشند؛ در این جلسه قصد داریم آرایه های یک بعدی را آموزش بدهیم.


آرایه های یک بعدی
آرایه ها خانه های کنار هم از حافظه هستند که همه آن ها میتوانند یک نوع داده را در خود ذخیره کنند و همه این خانه ها دارای یک نام هستند.


برای تعریف آرایه های یک بعدی ساختار زیر را باید رعایت کنیم:
 

package package1;

public class MainClass {

	public static void main(String[] args) {
		int[]a=new int[10];
	}
}


در این قطعه کد ما گفتیم که یک آرایه از جنس int بساز و نام آن را a قرار بده و تعداد خانه های آن 10 عدد باشد. خانه های این آرایه از شماره 0 تا یک رقم کم تر از آن تعدادی که برای خانه ها در نظر گرفته ایم نام گذاری میشود.
برای مقدار دهی به هر کدام از این خانه ها کافی است به شکل زیر عمل کنیم:

 

package package1;

public class MainClass {

	public static void main(String[] args) {
		int[]a=new int[10];
		
		a[0]=350;
	}
}


در این کد ما گفتیم خانه اول که 0 نام دارد را با مقدار 350 پر کن در پر کردن خانه ها هیچ اجباری وجود ندارد که به ترتیب عمل کنیم.
برای پر کردن این خانه ها حتما لازم نیست برنامه نویس مستقیم مقداری را وارد کند؛ یعنی میتواند یک ورودی از کاربر بگیرد و در آن خانه‌ی مورد نظر قرار بدهد به شکل زیر:

 

package package1;

import java.util.Scanner;

public class MainClass {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner reader=new Scanner(System.in);
		int[]a=new int[10];
		
		a[0]=reader.nextInt();
	}
}


همچنین برای این که یک خانه را با یک مقدار تصادفی پر کنیم به شکل زیر عمل میکنیم:
 

package package1;

import java.util.Random;

public class MainClass {

	public static void main(String[] args) {
		int[]a=new int[10];
		Random rand=new Random();
		a[0]=rand.nextInt();
	}
}


برای چاپ آرایه ها نیز به شکل زیر عمل میکنیم:
 

package package1;

import java.util.Random;

public class MainClass {

	public static void main(String[] args) {
		int[]a=new int[10];
		Random rand=new Random();
		a[0]=rand.nextInt();
		
		System.out.println(a[0]);
	}
}


اما اگر ما بخواهیم برای کار کردن با آرایه به ازای تک تک خانه ها کد بنویسیم کار بسیار سخت و طولانی میشود؛ همان طور که در جلسات قبل با حلقه های تکرار آشنا شدیم در اینجا نیز از آن ها استفاده میکنیم، به کد زیر که این کار را انجام میدهد دقت کنید:
 

package package1;

import java.util.Random;

public class MainClass {

	public static void main(String[] args) {
		int[]a=new int[10];
		Random rand=new Random();
		a[0]=rand.nextInt();
		
		for(int i=0;i<10;i++) {
			System.out.println(a[i]);
		}

	}
}


اما آیا لازم است که ما همیشه عدد 10 را ذکر کنیم؟ خیر، برای این که ما همیشه لازم نباشد تعداد خانه های آرایه را وارد کنیم یک ویژگی به نام length وجود دارد که همین کار را برای ما انجام میدهد به شکل زیر:
 

package package1;

import java.util.Random;

public class MainClass {

	public static void main(String[] args) {
		int[]a=new int[10];
		Random rand=new Random();
		a[0]=rand.nextInt();
		
		for(int i=0;i<a.length;i++) {
			System.out.println(a[i]);
		}

	}
}


اما اگر در کد های آرایه موازی کاری نداریم بهتر است برای هر عمل یک حلقه تکرار مجزا بنویسیم.
هر زمان که ما در یک برنامه آرایه ای داشته باشیم میتوانیم به جای for از کد زیر استفاده کنیم:

 

package package1;

import java.util.Random;

public class MainClass {

	public static void main(String[] args) {
		Random rand=new Random();
		int a[]=new int[8];
		for(int i=0;i<a.length;i++) {
			a[i]=rand.nextInt(40);
		}
		
		
		for(int item:a) {
			System.out.print(item+"\t");
		}

	}

}


این حلقه تکرار نیز همانند دیگر حلقه های تکرار عمل میکند اما مناسب تر برای کار با آرایه ها و داده هایی که نام مشترک دارند میباشد.
ما میتوانیم در لحظه تعریف آرایه ها آن ها را با مقادیر پیشفرض پر کنیمبه شکل زیر:

 

package package1;

import java.util.Random;

public class MainClass {

	public static void main(String[] args) {
		Random rand=new Random();
		int a[]= {10,36,2564,251,35224,6541,54,255,45};

		for(int item:a) {
			System.out.print(item+"\t");
		}

	}

}


آرایه هایی که تا به اینجا با آن ها کار کرده ایم از جنس عدد صحیح بودند؛ آرایه ها برای دیگر نوع داده ها به همین شکل هستند و تفاوتی ندارند.
زمانی که بخواهیم آرایه ها را به تابع بفرستیم به شکل زیر عمل میکنیم:

 

package package1;

import java.util.Random;

public class MainClass {

	public static void main(String[] args) {
		int []a=ReadArray(10);
		for(int item:a)
		{
			System.out.print(item+"\t");
		}

	}

	static int[]ReadArray(int n)
	{
		Random rand=new Random();
		int[]temp=new int[n];
		for(int i=0;i<n;i++)
		{
			temp[i]=rand.nextInt();
		}
		return temp;
		
	}
}


این کد یک تابع است که خروجی آن یک آرایه میباشد.
اما برای این که چاپ آرایه را هم برای تابع بفرستیم به شکل زیر عمل میکنیم:

 

package package1;

import java.util.Random;

public class MainClass {

	public static void main(String[] args) {
		int []a=ReadArray(10);
		
		PrintArray(a);

	}

	static int[]ReadArray(int n)
	{
		Random rand=new Random();
		int[]temp=new int[n];
		for(int i=0;i<n;i++)
		{
			temp[i]=rand.nextInt(50);
		}
		return temp;
		
	}
	static void PrintArray(int [] temp) {
		for(int item:temp)
		{
			System.out.print(item+"\t");
		}
	}
	
}

 


برچسب ها :

آرایه های یک بعدی در جاوا آرایه ها در جاوا آموزش جاوا

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد .
برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.
26 جلسه برای دوره رایگان آموزش جاوا - مقدماتی تا متوسط

درس 1
مقدمه ای بر زبان برنامه نویسی جاوا
28 دقیقه / رایگان

درس 2
نصب و راه اندازی و ایجاد اولین برنامه در eclipse
30 دقیقه / رایگان

درس 3
ساختار کلی برنامه در زبان جاوا
17 دقیقه / رایگان

درس 4
ساختار کلی برنامه در زبان جاوا (بخش دوم)
18 دقیقه / رایگان

درس 5
عملگر ها در زبان جاوا
49 دقیقه / رایگان

درس 6
چاپ اطلاعات در خروجی در زبان جاوا
30 دقیقه / رایگان

درس 7
دریافت داده از ورودی (کاربر) در زبان جاوا
29 دقیقه / رایگان

درس 8
تولید داده تصادفی و آشنایی با کلاس Random در زبان جاوا
19 دقیقه / رایگان

درس 9
دستورات کنترل اجرای برنامه (if, if-else) در زبان جاوا
23 دقیقه / رایگان

درس 10
دستور کنترلی switch-case در زبان جاوا
21 دقیقه / رایگان

درس 11
حلقه تکرار for در زبان جاوا
22 دقیقه / رایگان

درس 12
دستورات While و Do-While در زبان جاوا
27 دقیقه / رایگان

درس 13
شی گرایی در زبان جاوا (مفاهیم پایه)
33 دقیقه / رایگان

درس 14
شی گرایی در زبان جاوا (سطوح دسترسی به اعضای کلاس)
30 دقیقه / رایگان

درس 15
شی گرایی در زبان جاوا (Getter-setter)
40 دقیقه / رایگان

درس 16
شی گرایی در زبان جاوا (متدهای سازنده و اعضای استاتیک)
29 دقیقه / رایگان

درس 17
شی گرایی در زبان جاوا (وراثت)
25 دقیقه / رایگان

درس 18
شی گرایی در زبان جاوا (چند ریختی یا پلی مورفیسم Polymorphism)
29 دقیقه / رایگان

درس 19
شی گرایی در زبان جاوا (کلاس abstract )
25 دقیقه / رایگان

درس 20
شی گرایی در زبان جاوا (interface)
21 دقیقه / رایگان

درس 21
آرایه های یک بعدی در زبان جاوا
40 دقیقه / رایگان

درس 22
آرایه های دو بعدی و لیست ها در زبان جاوا
34 دقیقه / رایگان

درس 23
HashMap و Enum ها در زبان جاوا
28 دقیقه / رایگان

درس 24
آموزش رشته ها در جاوا
38 دقیقه / رایگان

درس 25
کنترل خطا و استثنا ها در جاوا
30 دقیقه / رایگان

درس 26
برخورد با استثناها در جاوا
27 دقیقه / رایگان

دوره رایگان آموزش جاوا - مقدماتی تا متوسط


تعداد جلسات 26 جلسه
مدت زمان 685 دقیقه
سطح مهارت مقدماتی
زبان فارسی
دانشجو 265 دانشجو
گواهی نامه ندارد
قیمت دوره : 0 تومان
رایگان
مهدی عباسی
مهدی عباسی

درباره مدرس :

مدیر‌ عامل‌ شرکت آریا‌ نرم‌‌ افزار دارنده مدرک کارشناسی‌ ارشد مهندسی کامپیوتر 12‌ سال سابقه تدریس دروس کامپیوتر را در دانشگاههای دولتی، آزاد، پیام‌نور ملایر، شهیدشمسی‌پور تهران و تدریس برنامه‌نویسی در انیستیتو ایزایران، مجتمع فنی و موسسه راه‌آینده تهران دارا میباشد و تا به حال راهنمایی انجمنهای علمی دانشگاه و صدها پروژه دانشجویی را برعهده داشته است. تخصص اصلی: با داشتن گواهی‌نامه‌های معتبر تدریس از انیستیتو‌ ایزایران، راه آینده‌تهران و سازمان‌فنی‌حرفه‌ای، تدریس و آموزش‌ دروس کامپیوتر، ‌برنامه‌نویسی کامپیوتر و کلاسهای کنکور کارشناسی و کارشناسی‌ارشد میباشد.همچنین تجربه داوری و نظارت مسابقات برنامه‌نویسی کشوری‌ACM را در سالهای متعدد داشته و تیم مورد رهبری ایشان در 3سال متوالی مقام اول مسابقات کشوری را از آن خود کرده است.ایشان مقالاتی در زمینه شبکه‌های کامپیوتری، تکنیک‌های وزارت دفاع و ... به ثبت رسانده و مشاور و کارشناس در طراحی و برنامه نویسی بیش از 50‌برنامه کاربردی تحت وب و ویندوز و موبایل میباشد. افتخارات دیگر:کسب مقام دوم ایده‌های برتر در مسابقات استارت‌آپ و بکند کشوری را نام برد.