صفحه اصلی / دوره‌های آموزشی / آموزش جاوا پیشرفته، تحقق رویای متخصص شدن / معرفی کامل اینترفیس Collection از پکیج java.util در جاوا

معرفی کامل اینترفیس Collection از پکیج java.util در جاوا

معرفی کامل اینترفیس Collection از پکیج java.util در جاوا
براي خريد اين درس نياز است وارد سايت شويد. در صورت نداشتن حساب کاربري عضو شويد.
77,400 تومان

جلسات دوره


                                      
مهدی عباسی
مدرس:

مهدی عباسی

18 سال سابقه برنامه‌نویسی و تدریس برنامه‌نویسی
کسب مقام‌های اول و دوم کشوری در مسابقات برنامه‌نویسی

مهدی عباسی هستم، مسلط به حداقل ۲۰ زبان مطرح برنامه نویسی به صورت پیشرفته، مدیر عامل شرکت آریا نرم افزار و بنیانگذار آکادمی درسمن، مسلط به تدریس دروس تخصصی کاردانی و کارشناسی کامپیوتر، پایگاه داده ها، برنامه نویسی پیشرفته، مبانی برنامه نویسی، مباحث ویژه طراحی وب و .... مشاهده رزومه

 معرفی کامل اینترفیس Collection از پکیج java.util در جاوا

در این جلسه می‌خواهیم ادامه مبحث کالکشن ها را توضیح دهیم. در این جلسه می‌خواهیم اینترفیس Collection را بررسی کنیم.

Collection یک اینترفیس است که برای نگهداری مجموعه ای از داده ها استفاده می‌شود. زیر مجموعه اینترفیس Collection سه اینترفیس: List, Queue, Set است.

List: لیست‌ها عناصر را شماره گذاری می‌کنند مانند آرایه ها و با صدا زدن آن شماره خانه می‌توان به مقدار عناصر لیست‌ها دست پیدا کرد.

Queue: زمانی که نیاز به ساختار صف گونه داشته باشیم از Queue ها استفاده می‌کنیم عناصر در صف ها نیز شماره گذاری می‌شود.

Set: زمانی که نیاز به عناصر تکراری نداشته باشیم از Set ها استفاده می‌کنیم(مجموعه هایی هستند که عناصر تکراری درون آن ها وجود ندارد).

متد های مشترک بین کالکشن ها(List, Queue, Set):

متد add

این متد برای اضافه کردن عنصر به کالکشن استفاده می‌شود.

Collection<Integer> list1=new ArrayList<>(Arrays.asList(23,45,23,6,78,9345,34,4676,4));

list1.add(200);

System.out.println(list1);

خروجی

[23, 45, 23, 6, 78, 9345, 34, 4676, 4, 200]

متد addAll

این متد برای اضافه کردن مجموعه ای از عناصر به کالکشن استفاده می‌شود.

Collection<Integer> list1=new ArrayList<>(Arrays.asList(23,45,23,6,78,9345,34,4676,4));

Set<Integer> set1=new HashSet<>(Arrays.asList(3000,4000,5000));

list1.addAll(set1);

System.out.println(list1);

خروجی

[23, 45, 23, 6, 78, 9345, 34, 4676, 4, 4000, 3000, 5000]

متد remove

این متد یک ورودی دریافت می‌کند و آن را از درون کالکشن حذف می‌کند و خروجی boolean برمی‌گرداند، اگر بتواند عملیات حذف را انجام دهد مقدار true برمی‌گرداند و اگر نتواند عملیات حذف را انجام دهد مقدار false برمی‌گرداند.

Collection<Integer> list1=new ArrayList<>(Arrays.asList(23,45,23,6,78,9345,34,4676,4));

System.out.println(list1.remove(9345));

System.out.println(list1.remove(6666));

خروجی

true

false

متد removeAll

این متد یک کالکشن به عنوان ورودی دریافت می‌کند و تمام عناصر آن را از درون کالکشن فعلی حذف می‌کند و خروجی boolean برمی‌گرداند.

Collection<Integer> list1=new ArrayList<>(Arrays.asList(23,45,23,6,78,9345,34,4676,4));

list1.removeAll(new ArrayList<>(Arrays.asList(23,6,78,4000,5000)));

System.out.println(list1);

خروجی

[45, 34, 4676, 4, 200, 3000]

متد retainAll

این متد یک کالکشن به عنوان ورودی دریافت می‌کند و عناصر مشترک را حفظ می‌کند و بقیه عناصر را از درون کالکشن پاک می‌کند.

Collection<Integer> list1=new ArrayList<>(Arrays.asList(23,45,23,6,78,9345,34,4676,4));

list1.retainAll(new ArrayList<>(Arrays.asList(45,6,34)));

System.out.println(list1);

خروجی

[45, 6, 34]

متد clear

این متد تمام عناصر کالکشن را پاک می‌کند.

Collection<Integer> list1=new ArrayList<>(Arrays.asList(23,45,23,6,78,9345,34,4676,4));

list1.clear();

System.out.println(list1);

خروجی

[]

متد size

این متد سایز کالکشن را برمی‌گرداند.

Collection<Integer> list1=new ArrayList<>(Arrays.asList(23,45,23,6,78,9345,34,4676,4));

System.out.println(list1.size());

خروجی

9

متد contains

این متد یک ورودی دریافت می‌کند و درون کالکشن فعلی آن را جستجو می‌کند و خروجی boolean برمی‌گرداند.

Collection<Integer> list1=new ArrayList<>(Arrays.asList(23,45,23,6,78,9345,34,4676,4));

System.out.println(list1.contains(78));

System.out.println(list1.contains(900));

خروجی

true

false

متد containsAll

این متد یک کالکشن به عنوان ورودی دریافت می‌کند و تمام عناصر را درون کالکشن فعلی جستجو می‌کند و خروجی boolean برمی‌گرداند.

Collection<Integer> list1=new ArrayList<>(Arrays.asList(23,45,23,6,78,9345,34,4676,4));

System.out.println(list1.containsAll(new ArrayList<>(Arrays.asList(6,23,4000,4676,45))));

خروجی

false

متد isEmpty

این متد خالی بودن کالکشن را بررسی می‌کند و خروجی boolean برمی‌گرداند.

Collection<Integer> list1=new ArrayList<>(Arrays.asList(23,45,23,6,78,9345,34,4676,4));

System.out.println(list1.isEmpty());

خروجی

false

متد toArray

این متد ساختار کالکشن را به آرایه تبدیل می‌کند.

Collection<String> set=new HashSet<>(Arrays.asList("mehdi","ahmad","mohammad","reza","sara"));

    Object[] names= set.toArray();

    for(Object name:names){

      System.out.print(name+"\t");

    }

خروجی

sara       mehdi    mohammad        ahmad   reza       mehdi

در بالا تمام متدهای مشترک بین کالکشن ها(List, Queue, Set) را توضیح دادیم و در جلسات بعدی هر کدام از collection ها را به صورت کامل بررسی می‌کنیم.

نظرات دانشجویان

نظر شما در تصمیم دیگران اثرگذار است.

لطفا برای همراهان درسمن و بهتر شدن دوره نظر خود را بنویسید.

برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.
ثبت نام

700