صفحه اصلی / دوره‌های آموزشی / آموزش جاوا پیشرفته، تحقق رویای متخصص شدن / پکیج java.lang معرفی کلاس String

پکیج java.lang معرفی کلاس String

پکیج java.lang معرفی کلاس String
براي خريد اين درس نياز است وارد سايت شويد. در صورت نداشتن حساب کاربري عضو شويد.
77,400 تومان

جلسات دوره


                                      
مهدی عباسی
مدرس:

مهدی عباسی

18 سال سابقه برنامه‌نویسی و تدریس برنامه‌نویسی
کسب مقام‌های اول و دوم کشوری در مسابقات برنامه‌نویسی

مهدی عباسی هستم، مسلط به حداقل ۲۰ زبان مطرح برنامه نویسی به صورت پیشرفته، مدیر عامل شرکت آریا نرم افزار و بنیانگذار آکادمی درسمن، مسلط به تدریس دروس تخصصی کاردانی و کارشناسی کامپیوتر، پایگاه داده ها، برنامه نویسی پیشرفته، مبانی برنامه نویسی، مباحث ویژه طراحی وب و .... مشاهده رزومه

پکیج java.lang معرفی کلاس String

در جلسه گذشته با کلاس Math آشنا شدیم. در این جلسه می‌خواهیم متدهای پر کاربرد کلاس String را معرفی کنیم.

کلاس String درون پکیچ java.lang قرار دارد. در دوره مقدماتی تا متوسط جاوا با کلاس String آشنا شدیم و برخی توابع آن را نیز معرفی کردیم. در این جلسه می‌خواهیم تعداد بیشتری از این توابع کاربردی در کلاس String را معرفی و بررسی کنیم.

متد length

این متد طول رشته را برمی‌گرداند.

String str="Hello, my name is Mehdi. I'm a teacher.";

System.out.println("length : "+str.length());

خروجی

length : 39

متد charAt

این متد یک شماره خانه دریافت می‌کند و کاراکتر آن شماره خانه را از درون رشته برمی‌گرداند.

String str="Hello, my name is Mehdi. I'm a teacher.";

System.out.println("charAt : "+str.charAt(0));

خروجی

charAt : H

متد concat

این متد یک رشته دریافت می‌کند و آن را به انتهای رشته مورد نظر می‌چسباند.

String str="Hello, my name is Mehdi. I'm a teacher.";

System.out.println("concat : "+str.concat("***"));

خروجی

concat : Hello, my name is Mehdi. I'm a teacher.***

متد compareTo

این متد یک رشته دریافت می‌کند و آن را با رشته مورد نظر مقایسه می‌کند و یک عدد برمی‌گرداند. اگر رشته ها از نظر کد اسکی کاراکتر برابر باشد 0 برمی‌گرداند و در غیر این صورت میزان اختلاف کد اسکی را برمی‌گرداند.

String str="Hello, my name is Mehdi. I'm a teacher.";

System.out.println("compareTo : "+str.compareTo("Hello, my name is Mehdi. I'm a teacher."));

خروجی

compareTo : 0

متد isEmpty

این متد بررسی می‌کند رشته مورد نظر خالی است یا خیر و خروجی boolean برمی‌گرداند.

String str="Hello, my name is Mehdi. I'm a teacher.";

System.out.println("isEmpty : "+str.isEmpty());

خروجی

false

متد subString

این متد می‌تواند محدوده مشخصی را از درون رشته برگرداند. اگر یک عدد به عنوان ورودی متد وارد کنیم، از آن شماره خانه تا انتها رشته را برمی‌گرداند، اما با وارد کردن دو عدد به عنوان ورودی متد می‌توانیم شماره خانه ابتدا و انتها را مشخص کنیم.

String str="Hello, my name is Mehdi. I'm a teacher.";

System.out.println("subString : "+str.substring(2));

System.out.println("subString : "+str.substring(2,8));

خروجی

subString : llo, my name is Mehdi. I'm a teacher.

subString : llo, m

متد replace

این متد دو ورودی دریافت می‌کند و درون رشته مورد نظر تمام رشته یا کاراکتر را با رشته جایگزین می‌کند. ورودی اول رشته ای است که می‌خواهیم تغییر کند و ورودی دوم مقداری است که می‌خواهیم جایگزین شود.

String str="Hello, my name is Mehdi. I'm a teacher.";

System.out.println("replace : "+str.replace("m","$$$"));

خروجی

replace : Hello, $$$y na$$$e is Mehdi. I’$$$ a teacher.

متد split

این متد یک رشته دریافت می‌کند و رشته مورد نظر را بر اساس آن رشته دریافت شده خرد می‌کند و یک آرایه به عنوان خروجی برمی‌گرداند.

String str = "Hello, my name is Mehdi. I'm a teacher.";

String strArray[] = str.split(" ");

for (String s: strArray){

System.out.print(s+”-”);

}

خروجی

Hello,-my-name-is-Mehdi.-I'm-a-teacher.-

متد toCharArray

این متد رشته را به آرایه ای از کاراکترها تبدیل می‌کند.

String str = "Hello, my name is Mehdi. I'm a teacher.";

String strArray[] = str.split(" ");

for (String s: strArray){

System.out.print(s+”-”);

}

خروجی

H   e   l    l     o   ,    n     y     n    a    m    e     i    s     M     e     h    d    i   .     i     ‘     m      a        t        e       a      c     h      e    r      .

متد toUpperCase

این متد تمام کاراکترهای رشته را به حروف بزرگ تبدیل می‌کند.

String str="Hello, my name is Mehdi. I'm a teacher.";

System.out.println("toUpperCase : "+str.toUpperCase());

خروجی

toUpperCase : HELLO, MY NAME IS MEHDI. I'M A TEACHER.

متد toLowerCase

این متد تمام کاراکترهای رشته را به حروف کوچک تبدیل می‌کند.

String str="Hello, my name is Mehdi. I'm a teacher.";

System.out.println("toLowerCase : "+str.toLowerCase());

خروجی

toLowerCase : hello, my name is mehdi. i'm a teacher.

 

متد Contains

این متد یک رشته دریافت می‌کند و درون رشته مورد نظر را جستجو می‌کند و خروجی boolean برمی‌گرداند.

System.out.println("contains : "+str.contains("Mehdi"));

خروجی

true

متد startWith

این متد یک رشته دریافت می‌کند و اگر ابتدای رشته مورد نظر برابر رشته دریافت شده باشد خروجی true برمی‌گرداند و در غیراین صورت خروجی false برمی‌گرداند.

String str="Hello, my name is Mehdi. I'm a teacher.";

System.out.println("startWith : "+str.startsWith("Mehdi"));

خروجی

false

متد endWith

این متد یک رشته دریافت می‌کند و اگر انتهای رشته مورد نظر برابر رشته دریافت شده باشد خروجی true برمی‌گرداند و در غیراین صورت خروجی false برمی‌گرداند.

String str="Hello, my name is Mehdi. I'm a teacher.";

System.out.println("endWith : "+str.endsWith("Mehdi"));

خروجی

false

متد indexOf

این متد یک رشته دریافت می‌کند و درون رشته مورد نظر جستجو می‌کند و خروجی یک عدد برمی‌گرداند اگر عدد برابر -1 بود یعنی چیزی یافت نشده است و درغیر این صورت اولین شماره خانه عبارت دریافت شده را درون رشته برمی‌گرداند.

String str="Hello, my name is Mehdi. I'm a teacher.";

System.out.println(str.indexOf("Mehdi"));

خروجی

18

متد trim

این متد space(فضای خالی) ابتدا و انتهای رشته را حدف می‌کند.

String str="       Hello, my name is Mehdi. I'm a teacher.    ";

System.out.println(“trim : ” + str.trim() + “#”);

خروجی

trim : Hello, my name is Mehdi. I'm a teacher.#

متد getBytes

byte[] bytes1= str.getBytes();

for (byte b:bytes1){

System.out.print(b+"-");

}

خروجی

72-101-108-108-111-44-32-109-121-32-110-97-109-101-32-105-115-32-77-101-104-100-105-46-32-73-39-109-32-97-32-116-101-97-99-104-114-46-

تابع سازنده String

با استفاده از تابع سازنده String می‌توانیم آرایه ای از بایت‌ها و کاراکترها را تبدیل به رشته کنیم.

byte[] bytes2={87,102,54,69,95};

char[] chars2={'A','&','H','9','f'};


String str1=new String(bytes2);

String str2=new String(chars2);

System.out.println(str1);

System.out.println(str2);

خروجی

Wf6E_

A&H9f

متد copyValueOf

این متد آرایه ای کاراکترها را دریافت می‌کند و آن‌ها را به رشته تبدیل می‌کند.

char[] chars3={'A','&','H','9','f'};

String str3= String.copyValueOf(chars3);

System.out.println(str3);

خروجی

A&H9f

تابع getChars

این تابع 4 ورودی دریافت می‌کند و بخشی از رشته مورد نظر را درون یک آرایه کاراکتری کپی می‌کند. ورودی اول شماره خانه ابتدای کپی است، ورودی دوم شماره خانه انتهای کپی است، ورودی سوم آرایه کاراکتری است که قرار است داده ها درون آن جایگذاری شوند، ورودی چهارم شماره خانه ابتدای آرایه است که قرار است داده ها درون آرایه جایگذاری شوند.

String str="Hello, my name is Mehdi. I'm a teacher.";

char[] chars4=new char[10];

str.getChars(7,12,chars4,2);

for(char ch:chars4){

System.out.print(ch+"\t");

}

خروجی

null     null    m     y        n       a     null     null     null

 

متد valueOf

این متد داده های غیر رشته ای را به رشته تبدیل می‌کند(مشابه متد toString).

String str3=String.valueOf(234)+100;

System.out.println(str3);

خروجی

234100

 

باعث افتخار هست که توانستیم با یک دوره جامع و کامل دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم. این دوره فعلا شامل 56 جلسه آموزش با 1627 دقیقه است و در حال برگزاری و اضافه شدن مطالب می باشد، حتی ممکن است زمانی که این متن را می خوانید تعداد جلسات و تایم آن بیشتر نیز شده باشد، شما می‌توانید با تهیه این دوره به همه جلسات و بخش های آن دسترسی داشته باشید.

شما درسمنی های عزیز هر گونه سوال یا ابهامی از این جلسه داشتید می‌توانید به انجمن برنامه نویسان جاوا مراجعه کنید و سوالات خود را بپرسید.

ممنون از همراهی شما

 

 

نظرات دانشجویان

کاربر درسمن
سید جعفر موسوی

عالی بود استاد مثل همیشه

پشتیبانی 1
پشتیبانی 1

اگر دوره از نظر شما عالی است چون خود شما نیز عالی هستید و لایق بهترین ها هستید، ما نیز دوره هایی را تهیه خواهیم کرد که رضایت کامل شما را در بر داشته باشد.

نمایش بیشتر

نظر شما در تصمیم دیگران اثرگذار است.

لطفا برای همراهان درسمن و بهتر شدن دوره نظر خود را بنویسید.

برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.
ثبت نام

657